Upphandling av scenmekanik och AVL-installationer

Euro Teaterteknik AB deltar i upphandlingar enligt LOU. Vi lämnar anbud på såväl scenmekaniska lösningar som lösningar inom ljud, ljus och bild. Vi kan vara underleverantör eller lämna fristående anbud.

Vi tar del av upphandlingar på tre sätt

  • Vi uppmärksammar upphandlingar i vår bevakning och i de fall där våra lösningar är en del i en större entreprenad försöker vi hitta en partner som räknar på hela jobbet.
  • Vi får en förfrågan från en entreprenör där vi lämnar anbud på aktuella delar.
  • Du skickar en inbjudan att delta i upphandlingen direkt till oss.

Fördelar med att bjuda in oss till en upphandling

Vi har gedigen erfarenhet och har levererat scenmekaniska lösningar i över 40 år. Vi är också duktiga på ljud-, ljus- och videoinstallationer där vi kan leverera alla storlekar på anläggningar.

Vi har stor erfarenhet av att samverka med andra entreprenörer, oftast på elsidan men även brand och andra. Vi är gärna med redan i projekteringsstadiet och vi strävar alltid efter att projektera och genomföra installationer så kostnadseffektivt som möjligt.

En dedikerad projektledare hos oss tar hand om projektet från projektering till genomförande vilket gör att du som uppdragsgivare alltid vet vem du ska prata med. Detta förenklar kommunikationen och risken för missförstånd och kostnadsdrivande missar.

Vi tillverkar mycket av våra mekaniska produkter själva vilket gör att vi kan erbjuda stor flexibilitet under hela processen. Vi är vana att samarbeta med arkitekter och har stor kapacitet för specialtillverkning.

Hur ser anbudsprocessen ut?

Vi får in ett underlag till ett projekt och tillsätter en projektledare. De delar av företaget som anbudet är kopplat till sätter sig in i handlingarna och eventuella frågor diskuteras först internt och ställs sedan, om det finns behov, till upphandlande enhet eller företag.

Sedan arbetar vi fram ett anbud efter projektets unika behov och de krav som ställs i handlingarna. Vid projekt som skall genomföras i befintliga byggnader så strävar vi alltid efter att göra ett platsbesök för att sätta oss in i fastigheten och eventuella behov vi identifierar på plats. Självklart strävar vi alltid efter att ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen med bäst slutresultat för kunden, oavsett storlek på projektet.

Efter det att anbudet är inskickat så står vi till förfogande för eventuella frågor eller förtydliganden som kan behövas.

Kontakt upphandlingar och offerter

Skicka ett mail till info@euroteaterteknik.se så svarar vi dig så snart som möjligt.